Zzp'er of werknemer?

12 februari 2019 om 07:50

zzp'er of werknemer AT Finance Kraggenburg
Voor de wet is het belangrijk dat duidelijk is wanneer iemand als zzp’er werkzaam is voor een opdrachtgever of wanneer hij eigenlijk als werknemer gezien kan worden. Er zijn 3 belangrijke vragen die hierbij duidelijkheid geven.

Vraag 1: is er sprake van een verplichting tot persoonlijke arbeid?

Vraag 2: is er sprake van een gezagsverhouding?

Vraag 3: betaalt de opdrachtgever meer dan alleen de vergoeding voor de kosten die iemand maakt?

Wanneer het antwoord minimaal 1 keer ‘nee’ is, dan kan de opdrachtnemer als zzp’er worden gezien.

 

Toelichting bij vraag 2

Vooral vraag 2 blijkt voor verwarring te zorgen. Daarom geven we daar wat extra informatie over. Wanneer de opdrachtgever niet alleen aangeeft wat het resultaat (‘het wat’) moet zijn, maar ook hoe de opdrachtnemer de opdracht moet uitvoeren (‘het hoe’) is er vaak sprake van een gezagsverhouding. De opdrachtnemer kan dan gezien worden als werknemer.

Andere aanwijzingen om te bepalen of sprake is van loondienst:

-        De opdrachtnemer heeft eerder bij dezelfde opdrachtgever een dienstbetrekking gehad voor dezelfde werkzaamheden.

-        Bij de opdrachtgever zijn meer mensen die hetzelfde werk doen als de opdrachtnemer en zij zijn daarbij in loondienst.

-        De werkzaamheden die de opdrachtnemer moet uitvoeren, maken een wezenlijk onderdeel uit van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever.

 

Online duidelijkheid

Om meer duidelijkheid te geven, heeft Minister Koolmees van SZW per 1 januari 2019 een 8 pagina’s tellende bijlage toegevoegd aan het Handboek Loonheffingen. Verder werkt het kabinet aan een digitale module waarmee opdrachtgevers duidelijkheid krijgen over de vraag wat voor relatie de opdrachtgever met de opdrachtnemer heeft. De verwachting is dat deze module eind 2019 operationeel is.