Verruiming werkkostenregeling

9 februari 2019 om 11:10

verruiming werkkostenregeling
Vanaf 1 januari 2020 komt er met twee maatregelen een verruiming in de werkkostenregeling, de wkr. De wkr geldt voor bedrijven met personeel. De eerste maatregel verhoogt de vrije ruimte en heeft vooral een positief effect voor het mkb. De tweede maatregel houdt in dat vergoedingen voor Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) niet meer ten laste komen van de vrije ruimte.

De staatssecretaris van Financiën heeft geluisterd naar knelpunten die het bedrijfsleven had aangegeven en heeft daarop deze maatregelen aangekondigd. De eerste maatregel heeft betrekking op de vrije ruimte. De vrije ruimte is maximaal 1,2 % van het totale fiscale loon (de loonsom van alle werknemers samen) dat de werkgever onbelast mag vergoeden of verstrekken. Bovenop de vrije ruimte mogen werkgevers onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld. Je kunt dan denken aan een telefoon, reiskosten en opleidingskosten. Personeelsfeesten en kerstpakketten worden uit de vrije ruimte betaald. Mkb-bedrijven met lage lonen en/of veel parttimers willen graag een grotere vrije ruimte, omdat ze bijvoorbeeld hun personeelsfeesten qua ruimte niet binnen het eigen gebouw kunnen vieren en daardoor extra kosten moeten maken voor een externe locatie, terwijl het totaalbedrag aan vrije ruimte niet toereikend is om deze kosten uit te betalen.

De eerste maatregel zorgt daarom voor een grotere vrije ruimte en krijgt een tweeschijvenstelsel. De vrije ruimte wordt 1,7% van de loonsom tot € 400.000,- + 1,2% van de resterende loonsom. Deze maatregel is vooral gunstig voor het mkb.

Een vergoeding voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) komt niet langer ten laste van de vrije ruimte. Dit is de tweede maatregel en is genomen, omdat een VOG vaak wettelijk verplicht is en geen voordeel heeft voor de werknemer.