verlaging hoogte aftrekposten

9 januari 2019 om 08:20

Vanaf 2019 gaat de overheid jaarlijks het aftrektarief voor diverse aftrekposten verlagen. Het gaat om de hypotheekrenteaftrek, de zelfstandigenaftrek, de mkb-winstvrijstelling, giften en partneralimentatie. Dit gebeurt al sinds 2014 bij de hypotheekrenteaftrek. De maatregel treft in 2019 iedereen met een inkomen vanaf € 68.507. In onderstaande tabellen is te zien wat het maximale aftrektarief per jaar is en hoe snel dit tarief lager wordt.

Jaar Maximaal aftrektarief aftrekbare kosten eigen woning
2019 49%
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37,05%


Jaar Maximaal aftrektarief andere posten (o.a. zelfstandigenaftrek)
2019 49%
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37,05%