Hoe hoog moet het gebruikelijk loon bij een BV zijn?

12 februari 2019 om 09:17

gebruikelijk loon bv AT Finance Kraggenburg
Wanneer je bedrijf aandeelhouders met een aanmerkelijk belang heeft, zijn er regels voor de hoogte van hun loon. Dit loon moet bijvoorbeeld minimaal 75% zijn van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking en het minimumbedrag moet in 2019 € 45.000,- zijn. Ook moet het overeenkomen met het hoogste loon van de meestverdienende werknemer. Wanneer je onderneming niet in staat is dit loon aan je te betalen, kunnen er tijdelijk uitzonderingen worden gemaakt.

Tijdelijke uitzonderingssituaties

Als startend bedrijf mag je als gebruikelijk loon tijdelijk het wettelijk minimumloon hanteren, mits je een S&O-verklaring hebt. Dit is een verklaring volgens de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, die innovaties wil stimuleren. Wanneer je geen start-up bent, mag je onder bepaalde voorwaarden ook een lager loon hanteren vanwege aanvangsverliezen of lage inkomsten. Het loon mag nooit lager zijn dan het wettelijk minimumloon en de tijdelijke verlaging van het gebruikelijk loon geldt voor maximaal 3 jaar. Wanneer je een eenmanszaak inbrengt in een bv moet je de eenmanszaakperiode aftrekken van die 3 jaar.

 

Continuïteitsgevaar

Wanneer de continuïteit van je onderneming in gevaar komt, mag je het loon verlagen tot het wettelijk minimumloon dat past bij het aantal uren dat de aandeelhouder voor je bedrijf werkt. Er zijn uitzonderingen. Je mag geen verlaging doorvoeren wanneer de bv incidenteel verlies lijdt en de facturen nog kan voldoen. Wanneer het bedrijf de rekeningen niet kan betalen als gevolg van een oplopende rekeningcourantschuld, uitgekeerd dividend of andere onttrekkingen, dan mag er geen lager gebruikelijk loon worden gehanteerd.

 

Parttime werken

Werkt de betreffende aandeelhouder in deeltijd, dan moet je nog steeds aannemelijk maken dat het loon uit de meest vergelijkbare voltijd dienstbetrekking of het loon van de meestverdienende werknemer lager is dan € 45.000,-.

Vind je deze materie vrij ingewikkeld en kun je er wel wat hulp bij gebruiken, neem dan gerust contact op met AT Finance. Wij helpen je graag!